Niveaubeskrivelse

FORMÅL, INDHOLD OG BELASTNING/INTENSITET

Det er meget forskelligt fra center til center, hvilken benævnelse de
forskellige niveauer har.

Her i Gadstrup Motion køres i tre trin/niveauer:

• 1 (basis)

• 2 (øvet)

• 3 (elite)

Jo længere op i niveau man kommer, jo hårdere bliver timerne teknisk og
fysisk.

TRIN 1

Henvender sig til dig, som aldrig eller kun få gange har prøvet at sidde på
en indoor cykel. Formålet med disse timer er at lære den grundlæggende teknik,
herunder indstilling af cykel, bremsesystem og køreteknik.

Ud over at lære den rette teknik, har træningen til formål at forbedre den
generelle kondition.

Træningsintensitet/-belastning i disse timer er let til moderat og
kortvarigt let hårdt arbejde – hvilket svarer til kortvarige
belastningsniveauer op til 80% af maksimalbelastning – og træningsintervallerne
typisk max. 10 minutter mellem pauser.

Timens varighed er 45-60 minutter inkl. Nedkøling og udstrækning.

Denne type træning kan gennemføres op til 6 gange ugentligt.

Det anbefales, at man gennemfører 3-6 basistimer inden man avancerer til
ØVET.

TRIN 2

Deltager er let øvet/øvet. Denne type time henvender sig til et bredt
publikum.

Formålet med træning er kredsløbstræning.

Det forudsættes, at deltager har de rette køretekniske færdigheder.

Træningsintensiteten /-belastning er moderat til hårdt arbejde, hvilket
svarer til kortvarige belastninger på op til 96% af max.

Timen indeholder således intense træningspas op til 20 minutters varighed
samt tempo og sprint.

Timens varighed er 45-60 minutter inkl. Nedkøling og udstrækning.

Denne type træning kan ligeledes gennemføres op til 6 gange ugentligt.

TRIN 3

Deltager er øvet og rutineret samt i god fysisk form.

Formålet med træning er hård kredsløbstræning, hvor pulsen er høj gennem
hele timen med undtagelse af opvarmningen.

Træningsintensiteten /-belastning er op til ekstremt hårdt/maksimalt
arbejde, hvilket svarer til belastninger på op til 100%.