Indoor cycling

Indoor cycling

Velkommen til Indoor Cycling i Gadstrup Motion. Vi har nye og velservicerede cykler og alt det udstyr du skal bruge for at få optimal træning.

Du kan via pulsmålerbånd få vist din indsats på storskærm sammen med resten af holdet – og du kan efter træningen få sendt dine træningsdata hjem til dig selv på mail. Du kan derfor hele tiden følge din træning og hvordan du udvikler dig fra gang til gang.

Når du træner Indoor Cycling i Gadstrup Motion kan du træne 3 forskellige niveauer, nemlig:

Henvender sig til dig, som aldrig eller kun få gange har prøvet at sidde på en indoor cykel. Formålet med disse timer er at lære den grundlæggende teknik, herunder indstilling af cykel, bremsesystem og køreteknik.

Ud over at lære den rette teknik, har træningen til formål at forbedre den generelle kondition.

Træningsintensitet/-belastning i disse timer er let til moderat og kortvarigt let hårdt arbejde – hvilket svarer til kortvarige belastningsniveauer op til 80% af maksimalbelastning – og træningsintervallerne typisk max. 10 minutter mellem pauser.

Timens varighed er 45-60 minutter inkl. Nedkøling og udstrækning.

Denne type træning kan gennemføres op til 6 gange ugentligt.

Det anbefales, at man gennemfører 3-6 basistimer inden man avancerer til ØVET.

Deltager er let øvet/øvet. Denne type time henvender sig til et bredt
publikum.

Formålet med træning er kredsløbstræning.

Det forudsættes, at deltager har de rette køretekniske færdigheder.

Træningsintensiteten /-belastning er moderat til hårdt arbejde, hvilket
svarer til kortvarige belastninger på op til 96% af max.

Timen indeholder således intense træningspas op til 20 minutters varighed samt tempo og sprint.

Timens varighed er 45-60 minutter inkl. Nedkøling og udstrækning.

Denne type træning kan ligeledes gennemføres op til 6 gange ugentligt.

Deltager er øvet og rutineret samt i god fysisk form.

Formålet med træning er hård kredsløbstræning, hvor pulsen er høj gennem hele timen med undtagelse af opvarmningen.

Træningsintensiteten /-belastning er op til ekstremt hårdt/maksimalt
arbejde, hvilket svarer til belastninger på op til 100%.

HUSK at møde op 10-15 min før timen begynder! Er det første gang, skal du møde op mindst 20 minutter før, idet cykel skal indstilles og tilpasses dig.

Derudover tilpasses programmet hele tiden efterspørgslen, så der tages forbehold for aflysninger, flere hold, ændringer og spontane ideer med nye indslag.

Find dit hold

Her finder du de næste hold