Regler for Gadstrup Motion

Adgang til centeret

 • Du skal være fyldt 15 for at blive medlem og få en nøglechip. Den skal registreres ved hver træning.
 • Kun medlemmer med nøglechip har adgang. Børn må ikke medbringes.
 • Nøglechippen er personlig og kan derfor ikke deles eller overdrages til andre

Træning

 • Instruktion til alle før opstart
 • Træning foregår på eget ansvar
 • Ingen træning i bar overkrop. Der må kun anvendes indendørsfodtøj

Brud på overstående regler kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

Reglerne bliver løbende justeret. Brug evt. ris og ros bogen, der ligger på skuffen med programmer.

Adfærdsregler

 • Det skal være et rart sted for alle at komme
 • Overtøj og sko skal opbevares i entréen
 • Ryd op efter dig selv, og sæt håndvægte og skiver på plads
 • Maskiner skal rengøres /aftørres efter brug
 • Vis hensyn
 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt
 • Mobilen bruges udenfor træningslokalet

Doping og udelukkelse

Gadstrup Motion følger Antidoping Danmarks regler og alle medlemmer skriver ved indmeldelsen under på, at de er bekendt med doping politikken og de konsekvenser der følger, hvis reglerne overtrædes.

Antidoping Danmarks regler gælder for alle medlemmer af Gadstrup Motion. Læs mere her .

Uvildige repræsentanter fra Antidoping Danmark, kan uanmeldt tage dopingkontrol blandt gadstrup motions medlemmer.

Tages der positiv dopingtest, medfører det 2 års bortvisning. Modsætter medlemmet sig at lade sig teste, betragtes det som en positiv prøve.

Er prøveresultatet positivt, vil Antidoping Danmark herefter udelukke medlemmet fra træning i alle centre der er tilknyttet Antidoping Danmark.

Derfor:

 • Der tages stærk afstand fra alle former for doping og der foretages stikprøvekontrol af Doping Danmark.
 • Positiv prøve giver min. 2 års karantæne.