Gadstrup Grand Prix

Igen i år er Gadstrup Motion værter for Gadstrup Grand Prix. I år afholdes løbet søndag den 18. august. Motionsløbet køres i år for 3. gang. Alle er velkomne uanset ambitioner og form.

Som de andre år er ruten en 5.5 km rundstrækning, som skal tilbagelægges 10 gange. Se ruten her: https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=6FC8F50CD810D2651ABB60E673AEB66E.fe3?fileId=yklgciuiobyizvhd

Der vil være gratis frugt og sodavand i mål.
Tilmelding sker her: http://app.lap.io/event/2019-gadstrup-grandprix/register, skynd dig at få dit startnummer, vi har kun 100 til salg.

Der kan også efter tilmeldes på dagen for 50 kr. ekstra, såfremt vi ikke når 100 tilmeldinger inden.

Læs gerne de praktiske oplysninger længere nede på siden.

Gadstrup Motion glæder sig til at byde velkommen til 3. udgave af Gadstrup Grand Prix søndag d. 18. August 2019.

Praktiske oplysninger:

Start og mål
Gadstrup Motion, Ramsømaglevej 19, 4621 Gadstrup.

Starttidspunkt og distance

Alle deltagere kører en rundstrækning på 5,5 km. Denne skal køres 10 gange, I alt 55 km.

Der startes i 2 klasser:

  • Herrer kl. 9.00
  • Damer kl. 9.00

Chip-tidtagning

Tidtagning foretages med chip. Chippen er en engangschip, som skal påklæbes hjelmen.

Du skal afhente din chip på parkeringspladsen foran Gadstrup Motion søndag før start (kom i god tid). Du skal medbringe din kvittering, enten printet eller på mobil.

Max. køretid

Du skal være i mål senest kl. 12.00. Derefter bliver tiden ikke registreret.
Din tid registreres, når du passerer start-og målstregen.

Gratis forfriskning når du er i mål

Når du er kommet i mål, venter der et stykke frugt og en sodavand eller vand.

Omklædning, bad og toilet

Ramsø Hallen og Gadstrup Motion vil være åben. Få meter fra start, mål og nummerudlevering. Benyt venligst toiletterne… så vi undgår pinlige situationer og dårlig lugt

Ruteafmærkning

Ruterne er afmærkede med tydelige skilte med pile. Kritiske steder vil der være flagposter, der viser vej. Vær blot opmærksom på, at disse ikke har myndighed til at holde anden trafik tilbage.

Forsikring

Deltagelsen sker for egen regning og risiko. Tænk på sikkerheden for dig selv og andre. Deltagelse sker på eget ansvar; løbsarrangørerne kan ikke drages til ansvar ved et evt. uheld.

Helbred

Du skal selv sørge for, at du helbredsmæssigt vil være i stand til at deltage i Gadstrup Grand Prix. Tag ingen risici. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.

Medbring sygesikringsbevis eller anden legitimation.

Aflysning

Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

Mere information

Kontakt:

Færdselsregler og følgebiler

Gadstrup Grand Prix er et motionsløb, så alle færdselsregler SKAL overholdes. Vi anmoder alle deltagere om at tage hensyn til øvrige trafikanter og rette sig efter henstillinger fra officials og andre hjælpere, der skal sikre afvikling af et godt løb.

Alle deltagere skal bruge godkendt cykelhjelm.

Følgebiler er ikke tilladt.

Brug af tri-styr eller anden form for styrforlængere er forbudt, deltagere med sådanne monteret på cyklen vil blive bedt om at afmontere disse.

Priser og tilmelding:

Ved tilmelding inden 17. august 2019 – kr. 100,- (+ tilmeldingsgebyr kr. 12.50,-)

Eftertilmelding: Online tilmelding lukker d. 17. august 2019 kl. 18.00. Herefter kan der kun tilmeldes på dagen, til en pris på kr. 150,- Der kan kun eftertilmeldes i tidsrummet 7.30-8.30. Mød op i god tid, der kan være kø ved eftertilmeldingsskranken. Betaling skal være med lige penge eller mobilepay.

Der kan kun eftertilmeldes, hvis vi ikke har nået maks antal på 100 deltagere.

Afmelding: Tilmeldingsgebyret kan ikke refunderes.

Parkering:

Det er muligt at benytte parkeringspladsen foran Gadstrup Motion og Ramsø Hallen. Vi henstiller til, at sidevejene omkring Gadstrup Motion ikke benyttes til parkering på grund af løbets afvikling og af hensyn til beboerne.

Pas på de øvrige cyklister, når du kommer og forlader løbet i bil!

Husk, at Gadstrup Grand Prix er et motionsløb og at færdselsreglerne skal overholdes!

Der skal køres efter forholdene og vejledningen fra vores officials og kontrolposter skal respekteres.

NB!!!!  Smid ikke affald i naturen… det kan koste dig en diskvalifikation fra løbet!

Resultater fra tidligere år:

2017: http://app.lap.io/event/2017-gadstrup-grandprix/results

2018: http://app.lap.io/event/2018-gadstrup-grandprix/results

2019: http://app.lap.io/event/2019-gadstrup-grandprix/results