Søg fritidspas til ungdomsfitness

Roskilde Kommune ønsker at give børn/unge lige muligheder for at deltage i forenings- og fritidslivet. Fritidspasordningen ”LikeMyLife” er målrettet ikke-foreningsaktive børn/unge i alderen 4-17 år fra familier bosat i Roskilde Kommune.

Et Fritidspas gives som kontingenttilskud, hvor der kan modtages op til 1.000 kr. for den aktuelle sæson. Koster kontingentet mere end 1.000 kr., skal familien selv betale resten. For at sikre fastholdelse i foreningen er det muligt at ansøge til efterfølgende sæsoner. Der kan gives et nedsat kontingenttilskud til fastholdelse i op til to efterfølgende sæsoner.

Ved behov tilbyder kommunen sammen med Red Barnet også en følgeordning, hvor frivillige kan følge barnet/den unge til træningen de første par gange til barnet/den unge føler sig tryg.

Uanset om der søges økonomisk tilskud og/eller følgeordning, skal der udfyldes et ansøgningsskema underskrevet af forældre/værge, der sendes via e-mail til [email protected] eller med post til Fritidspasordningen LikeMyLife, Roskilde Kommune, Kultur og idræt, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Link til ansøgningsskema: fritidspas-ansøgningsskema-2023.pdf (roskilde.dk)