Foreningen

Sådan blev Gadstrup Motion til

Gadstrup motion er opstået i en naturlig forlængelse af et langvarigt samarbejde i byen omkring ”Åben hal”- arrangementerne. Lysten til at lave alternativ idræt, hvor alle på tværs af alder kunne deltage. Medier og sundhedsvæsen har de seneste år har fokuseret meget på værdien og betydningen af motion. Vi finder derfor, at det er vigtigt, at de alternative tilbud også findes i Gadstrup idrætsforening.Det er to år siden ideen første gang opstod og vi har siden arbejdet på at få formaliteterne i orden.

I første omgang handlede det om at blive etableret som forening. Vi måtte afsøge, om der var nogen potentielle brugere til et motionscenter og dermed medlemmer nok til at Gadstrup Motion kunne blive virkelighed. To kolde lørdage samlede vi underskrifter ind ved Brugsen og mere end 350 borgere i alderen 15 – 76 år tilkendegav, at der var behov for et motionscenter i Gadstrup. Vores vedtægter blev herefter udfærdiget og godkendt i kommunen og kan erhverves her på hjemmesiden under menuen vedtægter. Næste skridt har været at finde egnede lokalet til formålet. Det har været svært.

Hallens lokaler er booket helt op, men vi synes, det er vigtigt, at bevare tilhørsforholdet og samhørigheden med de øvrige idrætsudøvere i idrætsforeningen. Derfor skal motionscentret ligger i umiddelbar nærhed af Ramsø hallen. I august 2005 blev der afholdt et møde med hallens bestyrelse. Med en skriftlig tilladelse fra Idrætsforeningens hovedbestyrelse, er det besluttet, at etablere ca. 200m2 pavilloner på græsstykket bag hallen. Fremtiden må vise, om der kommer en permanent tilbygning til hallen.

I september 2006 blev den eksisterende bestyrelse udvidet fra 5 til nu 7 medlemmer. Bestyrelsen har nedsat forskellige udvalg som arbejder med afgrænsede områder her i opstartsfasen. De forskellige udvalg indenfor emnerne: Budget- og administration, byggeri, hjemmeside, Maskinetablering, Sponsorer og instruktører, tøj og uddannelse.

Pavillonerne har været opmagasineret hos en lokal beboer. Byggetilladelsen blev indhentet gennem Ramsø Kommunen lige inden sammenlægningen med Roskilde. Vi er nu snart klar til, at skrive en ny historie. Med hjælp fra frivillige og håndværkere engageret efter en udbudsrunde, er vi på vej mod Gadstrup Motionscenter “LIVE”.

Efter en jætte indsats fra frivillige stod centeret færdig i maj 2007 med invidelse.