Ungdomsfitness

Er du 12 eller 13 år, har du mulighed for at træne på vores ungdomsfitness-hold. Fra man bliver 14 år, skal man købe det almindelige “Fitness & Holdtræning” medlemskab og kan træne på alle tidspunkter indenfor åbningstiden.

Ungdomsfitness er et træningshold, hvor du kan træne sammen med dine jævnaldrende. Der er altid minimum én instruktør tilstede, som giver dig råd og vejledning til din træning. Det er kun tilladt at træne i centeret i tidsrummet for ungdomsfitness.

Vi træner tirsdage og torsdage fra kl. 17:00-18:30. Andre medlemmer må gerne benytte træningsarealerne i dette tidsrum, men ungdomsmedlemmerne har fortrinsret til maskiner og udstyr.

Ungdomsfitness er inkluderet i ungdomsmedlemsskabet og koster 400 kr. for 6 måneder eller 75 kr. per måned. Der er et førstegangs administrationsgebyr på 150 kr.

Inden du starter på holdet for ungdomsfitness, skal du tilmelde dig en instruktørtime, ligesom på det almindelige medlemskab, hvor du vil få en gennemgang i reglement og brug af maskiner, samt få udleveret et adgangskort til centeret.