Regler for Gadstrup Motion

Adgang til centeret

 • Gadstrup Motion er åbent i tidsrummet 05:00-23:00
 • Du skal være fyldt 15 år, før du kan træne på egen hånd. Vi har også et tilbud om træning for de unge i alderen 12-14 år (begge inkl.), hvor der vil være en instruktør til stede.
 • Gadstrup Motion er kun for medlemmer, og alle skal registrere sit adgangskort ved ankomst til centeret.
 • Børn må ikke være ved træningsarealerne, men må opholde sig ved stolearealet ved indgangen.
 • Adgangskortet er personligt og må derfor ikke deles eller overdrages til andre.
 • Du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret, uanset om personen er medlem eller ej.

Træning

 • Instruktion til alle før opstart
 • Træning foregår på eget ansvar
 • Der skal benyttes indendørstøj og indendørssko i vores træningsarealer – strømpesokker er godtaget. Ingen træning i bar overkrop.

Brud på overstående regler kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

Reglerne bliver løbende justeret. Brug evt. ris og ros bogen, der ligger på skuffen med programmer.

Adfærdsregler

 • Vis hensyn
 • Anvisninger fra instruktører og bestyrelsen skal altid følges.
 • Det skal være et rart sted for alle at komme
 • Overtøj og sko skal opbevares i entréen
 • Ryd op efter dig selv, og sæt håndvægte og skiver på plads
 • Maskiner skal rengøres /aftørres efter brug
 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt
 • Vi henviser til at mobilen bruges udenfor træningsarealerne

Doping og udelukkelse

Gadstrup Motion følger Antidoping Danmarks regler og alle medlemmer skriver ved indmeldelsen under på, at de er bekendt med doping politikken og de konsekvenser der følger, hvis reglerne overtrædes.

Antidoping Danmarks regler gælder for alle medlemmer af Gadstrup Motion. Læs mere her .

Uvildige repræsentanter fra Antidoping Danmark, kan uanmeldt tage dopingkontrol blandt gadstrup motions medlemmer.

Tages der positiv dopingtest, medfører det 2 års bortvisning. Modsætter medlemmet sig at lade sig teste, betragtes det som en positiv prøve.

Er prøveresultatet positivt, vil Antidoping Danmark herefter udelukke medlemmet fra træning i alle centre der er tilknyttet Antidoping Danmark.

Derfor:

 • Der tages stærk afstand fra alle former for doping og der foretages stikprøvekontrol af Doping Danmark.
 • Positiv prøve giver min. 2 års karantæne.